Pomoc pro firmy, živnostníky a podnikatele

Zajímá vás, jak stát pomáhá firmám, živnostníkům a podnikatelům v době epidemie koronaviru? Na této stránce naleznete aktuální kompenzační programy vládních resortů, které můžete pro svou živnost nebo podnikání využít.

Linka 1212

Provozní doba: pracovní dny od 8:00 do 16:00

Informační linka 1212 ministerstva průmyslu a obchodu pomáhá podnikatelům a firmám nejen s dotazy k podpoře podnikání během koronavirové krize.

Zajišťujeme programy

  • COVID Nájemné
  • COVID Kultura
  • COVID Gastro – Uzavřené provozovny
  • „Ošetřovné“ pro OSVČ
  • Programy COVID ČMZRB
  • Ostatní informace pro podnikatele

COVID - Kalkulačka

Spočítejte si výši finanční podpory, kterou může získat díky kompenzačním programům v souvislosti s poklesem vašich příjmů způsobeným vlivem pandemie koronaviru.

Volejte 1212

COVID Nájemné

Kompenzační program pro podnikatele, kteří byli nuceni uzavřít provozovnu nebo omezit služby kvůli mimořádným opatřením.

Příjem žádostí: III. výzva: 5. 2. 2021 - 8. 4. 2021

Volejte 1212

COVID Kultura

Dotační program pro umělce a podnikatele v oblasti kulturních akcí.

Příjem žádostí: výzva 3.1 pro OSVČ: 15. 2. 2021 – 30. 4. 2021;

výzva 3.2 pro audiovizi: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Volejte 1212

COVID Gastro – Uzavřené provozovny

Podniky a podnikatelé, kterým byl přímo omezen provoz mimořádnými opatřeními, mohou žádat o kompenzaci 400 Kč za zaměstnance za každý den.

Příjem žádostí: I. výzva: 18. 1. 2021 - 1. 3. 2021

Volejte 1212

„Ošetřovné“ pro OSVČ

O dotaci programu „Ošetřovné“ mohou žádat OSVČ na hlavní činnost. Výše dotace je 400 Kč za každý den, kdy nemohli vykonávat činnost kvůli péči o dítě do 10 let nebo osobu závislou.

Příjem žádostí za leden 2021: 10. 2. 2021 – 11. 3. 2021

COVID Sport

Program COVID Sport III – Lyžařská střediska ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na uzavřená lyžařská střediska.

Příjem žádostí: I. výzva lyžařská střediska: 15. 2. 2021 - 18. 3. 2021

COVID III

Záruční a investiční program Českomoravské záruční a rozvojové banky na podporu firem, jejichž podnikání bylo omezeno kvůli koronaviru.

Příjem žádostí COVID III do 30. 6. 2024 (nebo do vyčerpání alokace).

COVID Ubytování

Dotace ministerstva pro místní rozvoj je určena k podpoře cestovního ruchu, a to provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) i individuálních ubytovacích zařízení (IUZ). Zaměřuje se na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních

Příjem žádostí: II. výzva HUZ: 1. 2. 2021 - 31. 3.2021,

II. výzva IUZ: 8. 2. 2021 - 31. 3. 2021.

COVID Plus

Záruky Exportní pojišťovny EGAP mají za cíl zajistit exportérům potřebnou likviditu na financování provozu i investic v době koronaviru.

Poskytování záruk: do 30. 6. 2021

Program Antivirus 

Jde o covid podpůrný program ministerstva práce a sociálních věcí, kdy:
- Antivirus A znamená 80% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 39 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.
- Antivirus B znamená 60% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 29 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.
- Antivirus Plus znamená 100% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 50 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.

Příjem žádostí: Antivirus A, B, A Plus: do 28. 2. 2021

Kompenzační bonus OSVČ

V rámci kompenzačního bonusu ministerstva financí mohou podnikatelé žádat o 500 Kč za každý den uzavření provozovny od 5. 10. 2020.

Příjem žádostí:

4. bonusové období: do 25. 2. 2021

5. bonusové období: do 24. 3. 2021

6. bonusové období: do 16. 4. 2021

The Country for the Future

Program na podporu inovativního podnikání v duchu Inovační strategie ČR 2019 - 2030, kdy veřejné soutěže zohledňují i pandemii koronaviru.


Příjem žádostí: III. veřejná soutěž: 29. 1. 2021 - 31. 3. 2021

Agricovid Potravinářství

Pomoc z dotačního programu ministerstva zemědělství je určena pro potravinářské a zemědělské podniky, jejichž produkce směřuje do veřejného stravování a na trhy a tržnice a které se podílí na zajištění základních potřeb potravin a zemědělských produktů.

Příjem žádostí: II. výzva: od 15. 3. 2021

COVID Záruka CK

Záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky na podporu cestovních kanceláří a agentur až do výše 75 % z požadované spoluúčasti do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč.

Příjem žádostí: od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021